}

Atskleidimo kodeksas

Farmacijos kompanijos, vienijamos Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos (angl. European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)), įdiegė efektyvų savireguliacijos kodeksą visoje Europoje ir parengė Atskleidimo kodeksą, pagal kurį įsipareigoja atskleisti vertes, perleistas sveikatos priežiūros specialistams (SPS) ar sveikatos priežiūros organizacijoms/įstaigoms (SPO).

 

„Perleista vertė" yra tam tikra piniginė vertė ar nauda, kurią farmacijos bendrovė perleido SPS ar SPO. Vertė gali būti perleista tiesiogiai arba netiesiogiai per tarpininką; ji gali būti piniginis mokėjimas (pvz. mokėjimas už paskaitos parengimą ar kitas paslaugas) arba nepiniginė nauda (pvz. skrydžio bilietai ar registracijos mokestis, kai pinigai pervedami kelionių agentūrai ar renginio organizatoriui).

 

 

Pateikiama UAB Orion Pharma ataskaita už 2017 metus.

UAB Orion Pharma metodologija 2017

SPSSPO INFORMACIJOS ATSKLEIDIMO KODEKSO ATASKAITA 2017

 

Pateikiama UAB Orion Pharma ataskaita už 2018 metus.

UAB Orion Pharma metodologija 2018

SPSSPO INFORMACIJOS ATSKLEIDIMO KODEKSO ATASKAITA 2018

 

Pateikiama UAB Orion Pharma ataskaita už 2019 metus.

UAB Orion Pharma metodologija 2019

SPSSPO INFORMACIJOS ATSKLEIDIMO KODEKSO ATASKAITA 2019

 

Pateikiama UAB Orion Pharma ataskaita už 2020 metus.

UAB Orion Pharma metodologija 2020

SPSSPO INFORMACIJOS ATSKLEIDIMO KODEKSO ATASKAITA 2020

 

Pateikiama UAB Orion Pharma ataskaita už 2021 metus.

UAB Orion Pharma metodologija 2021

SPSSPO INFORMACIJOS ATSKLEIDIMO KODEKSO ATASKAITA 2021

 

Pateikiama UAB Orion Pharma ataskaita už 2022 metus.

UAB Orion Pharma metodologija 2022

SPSSPO INFORMACIJOS ATSKLEIDIMO KODEKSO ATASKAITA 2022